text.skipToContent text.skipToNavigation

Segmenten


itsme staat voor industriële technologie en levering van elektrische en mechanische producten, diensten en oplossingen. Wij zijn niet alleen uw distributeur van technische oplossingen, maar wij zorgen er ook voor dat u de juiste producten op maat geleverd krijgt op het juiste moment voor uw logistieke proces. Ook hebben wij technische kennis en expertise om uw industriële apparatuur te realiseren en onderhouden.

In de afgelopen jaren hebben we honderden bedrijven uit de Machinebouw, Onderhoud, Modulebouw, Installatie en Systeemintegratie ondersteund om een ​​verscheidenheid aan industriële uitdagingen op te lossen. Binnen deze bedrijven bedienen we verschillende segmenten:

Wellicht bent u ook hierin geïnteresseerd:

Electrical and Electronic
Minder & meer is het motto in de wereld van de elektronica en elektrotechniek. Dankzij de voortschrijdende miniaturisering zijn volgende generaties componenten telkens weer kleiner, terwijl hun prestaties juist hoger liggen. Zie de chips met hun steeds fijnere halfgeleiderstructuren. Vaak zijn de nieuwe machines die deze componenten maken juist weer een slag groter en complexer. En de installaties waarin de componenten worden toegepast moeten meer functionaliteit leveren.
Lees hier verder
Food and Beverage Consumable Substances
De concurrentiestrijd is hevig in de voedingsmiddelenindustrie. Gezondheid, zoals: suiker, vet, zout, allergieën en milieu zijn dominante thema’s. De strijd van de merken om een plek op het schap van de machtige supermarkten is feller dan ooit. Tegelijkertijd zijn die supermarkten verwikkeld in een continue prijzenslag en komen er nieuwe distributiekanalen op, denk aan de thuisbezorging van maaltijdboxen. Food-producenten moeten op deze trends kunnen inspelen met kostenreductie en innovatie.
Lees hier verder
Marine and Offshore
Het zijn woelige tijden voor de marine & offshore en dat is eigenlijk nooit anders geweest. Investeringsniveaus golven op en neer met de olieprijs en het politieke klimaat, dus moeten scheeps- en platformbouwers altijd voorbereid zijn op ups & downs. In haar eigen vestigings- en outsourcingsbeleid beweegt deze industrie al even dynamisch, tussen Oost-Europa en Azië en terug naar het westen.
Lees hier verder
Mining Mineral and Metal
Nederland kent een stevige basisindustrie. Denk aan de metallurgische ondernemingen, de gieterijen en de producenten van bouwmaterialen, van dakpannen tot tegels en bakstenen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze bedrijven in ons overbevolkte kikkerlandje kunnen blijven opereren. Overheden verbinden steeds strengere eisen aan vergunningen en omwonenden laten geregeld van zich horen.
Lees hier verder
Packaging and Material Handling
Het gaat om de inhoud, maar ook om de verpakking. Dat geldt zeker in de consumentenmarkt, waar verpakkingen de consument moeten verleiden om het product dat erin zit te kopen – of juist niet, in geval van tabakswaren. Daarbij dienen de omverpakkingen er eveneens goed uit te zien. Want veel producten worden tegenwoordig bijvoorbeeld in de doos op het schap gezet, voor een strakkere presentatie en eenvoudiger vakkenvullen.
Lees hier verder
Cargo Handling Transport and Railway
De economie blijft groeien en dus worden er meer personen en goederen vervoerd. Het wordt drukker op de weg en het spoor en voor goederen neemt de handling en overslag toe, in distributiecentra, havens en andere vervoersknooppunten. Zo wordt de inzet van ‘assets’ intensiever en krijgt eventueel falen forse consequenties. Een stilstaande trein legt het spoor plat en een vrachtwagen met pech zorgt voor lange files. Bij een kraan die niet functioneert staan bijvoorbeeld chauffeurs duimen te draaien. Zo arriveren mensen en goederen te laat op hun bestemming.
Lees hier verder
Building and Infrastructure
Automatisering dringt onze gebouwen binnen, onder de noemer domotica. Dit ter verhoging van het comfort en het gebruiksgemak. In woningen, kantoren en fabrieken kan er bijvoorbeeld de verwarming mee hoger of lager worden gezet, of is de complete klimaatbeheersing en verlichting te regelen. De beveiliging is eenvoudig in en uit te schakelen en thuis is het handig voor het openen of sluiten van de gordijnen.
Lees hier verder
Agriculture Forestry and Fishing
In de landbouw, de visserij en de bosbouw zijn de omstandigheden vaak zwaar. Machines en apparaten werken in weer en wind en staan soms bloot aan grote natuurkrachten en agressieve meststoffen, ook in de stal. Tegelijkertijd moeten ze een hoge opbrengst genereren en efficiënt opereren, want prijsdruk is er altijd. Zeker vanuit de voedingsmiddelenindustrie, die zich geconfronteerd ziet met de continue prijzenslag tussen de supermarkten.
Lees hier verder
Automotive
De automotive sector staat onder spanning, nu de transitie van verbrandingsmotor naar elektrisch rijden voor de deur staat. Op dit moment zijn de elektrische auto’s uitgerust met accu’s, maar brandstofcellen die op waterstof werken vormen geduchte concurrentie. Volop onzekerheid dus, over de exacte richting en het tempo van de transitie. Tegelijkertijd is het nog altijd ‘business as usual’: grote aantallen auto’s produceren in steeds meer varianten. Logistiek is dat een grote uitdaging, waarvoor een strak opgelijnd leveranciersnetwerk just-in-time de hoogste kwaliteit tegen de laatste prijs moet aanleveren.
Lees hier verder
Petrochemical Oil and Gas
De energietransitie staat hoog op de politieke en industriële agenda. Het aandeel van wind en zon in de energievoorziening is echter nog altijd bescheiden en nog vele jaren zullen bijvoorbeeld verreweg de meeste auto’s op fossiele brandstof rijden. Dus blijven de olie & gasindustrie en de petrochemie vooralsnog op volle toeren produceren.
Lees hier verder
Hoisting and Lifting
In bedrijfstakken als de logistiek overslag, de industrie metaal en de bouw moeten regelmatig zware lasten worden verplaatst. Die sectoren kunnen dus niet zonder hijs- en hefwerk. Gaat daarbij iets mis, zoals een last die uit een kraan valt, dan kunnen de personele en materiële consequenties zeer ernstig zijn. Veiligheid heeft dus de hoogste prioriteit en daarnaast is continuïteit van groot belang. Als hijs- of hefapparatuur defect is, ligt er werk stil op het overslagpunt, in de fabriek of op de bouwplaats. Met alle economische schade van dien.
Lees hier verder
Wood and Paper
De houtindustrie staat onder druk. Bomen zijn vanwege hun CO 2 -opname cruciaal voor het tegengaan van het broeikaseffect. Duurzaam bosbeheer en verantwoorde houtkap zijn daarom belangrijke ingrediënten van het mondiale klimaatbeleid. Keurmerken dragen Forest Stewardship Council en Programme for the Endorsement of Forest Certification daaraan bij. Onvermijdelijk stijgen hierdoor de kosten voor houtwinning. Bovendien zijn het turbulente tijden voor de papier- en kartonindustrie, een belangrijke houtafnemer naast de bouw, de meubelindustrie en de distributiesector.
Lees hier verder
Plastic and Rubber
De toepassingen van kunststof en rubber in consumenten- en professionele producten zijn haast onbegrensd. Dat is te danken aan de brede variatie in formuleringen en verschijningsvormen van polymere materialen. Die kenmerken zich door gunstige mechanische eigenschappen, zoals lichtgewicht, kennen vormvrijheid in ontwerp, zijn goed verwerkbaar en bieden mogelijkheden voor functionalisatie van kunststofproducten.
Lees hier verder
Water and Waste
Water is wereldwijd een van de belangrijkste grondstoffen en de behoefte aan schoon water blijft almaar groeien. Op veel plekken bedreigen waterschaarste en -vervuiling de volksgezondheid en bij gevolg worden de kosten van waterverbruik hoger. Daardoor stijgt de prijs van water en verhogen overheden de heffingen voor het lozen van afvalwater. Zowel burgers als bedrijven worden daarmee geconfronteerd. Het bedrijfsleven gebruikt water niet alleen als grondstof voor producten maar ook als hulpmiddel in productie, voor koeling, reiniging, enzovoort.
Lees hier verder
Pharma and Chemical
De moderne mens kan niet zonder de farma en de chemie voor zijn gezondheid en zijn dagelijkse behoeften. Toch zien beide bedrijfstakken zich vaak geconfronteerd met een kritische samenleving, onder meer vanwege de milieu-impact, onveiligheid en hoge prijzen. Dit betekent dat ze alles op alles moeten zetten om veilig en efficiënt te opereren, onder handhaving en verdere verhoging van hun kwaliteitsstandaard.
Lees hier verder
Energy
Olie & gas zijn voorlopig nog niet uitgeput, maar hun winning vormt een oplopende kostenpost en een toenemende bedreiging voor milieu en klimaat. Bovendien zijn er politieke en ook geologische risico’s aan verbonden. Het marktaandeel van alternatieve energiebronnen neemt daarom gestaag toe, van wind- en zonne-energie tot waterkracht, biomassa en ‘oude bekende’ kernenergie. De verdere ontwikkeling van deze technologieën vergt veel innovatie gericht op een betrouwbare en betaalbare energieopwekking.
Lees hier verder

Ontdek onze competenties, services en oplossingen voor uw succes: