text.skipToContent text.skipToNavigation

Landbouw, Bosbouw & Visserij

 

In de landbouw, de visserij en de bosbouw zijn de omstandigheden vaak zwaar. Machines en apparaten werken in weer en wind en staan soms bloot aan grote (natuur)krachten en agressieve (mest)stoffen, ook in de stal. Tegelijkertijd moeten ze een hoge opbrengst genereren en efficiënt opereren, want prijsdruk is er altijd. Zeker vanuit de voedingsmiddelenindustrie, die zich geconfronteerd ziet met de continue prijzenslag tussen de supermarkten.

 

In figuurlijke zin hebben deze sectoren het ook zwaar te verduren, vanuit politiek en samenleving. De landbouw moet duurzamer worden, met meer aandacht voor dierenwelzijn en minder uitstoot van schadelijke stoffen (ammoniak, bestrijdingsmiddelen). De visserij dient overbevissing te voorkomen en in de bosbouw staat duurzaam bosbeheer hoog op de agenda, als bijdrage aan de strijd tegen het broeikaseffect.

 

De omstandigheden vragen om materieel dat een stevige constructie heeft en met robuuste componenten is uitgevoerd. De service, ook op de soms afgelegen locaties, moet goed geregeld zijn. Stilstand is uit den boze, want het oogstseizoen is vaak maar kort. Daarbij kennen de machines en apparaten een hoge graad van automatisering. Dit is noodzakelijk vanwege het nijpende tekort aan arbeidskrachten en ter verhoging van kwaliteit en efficiency.

 

In sectoren als de landbouw en de visserij blijft de innovatie bloeien. Zo maakt de combinatie van gewasmonitoring (vanuit een satelliet) en gps-lokalisatie precisielandbouw mogelijk, voor een optimale benutting van grondstoffen. Bewerkingen en doseringen, zoals van kunstmest, worden precies naar lokale behoefte uitgevoerd. Dezelfde automatisering kan ook dienen voor monitoring en logging van alle activiteiten, ter verantwoording richting de instanties.

 

Landbouw, visserij en bosbouw moeten dus alles op alles zetten om duurzaam en doelmatig te opereren en daarbij kunnen ze alle hulp gebruiken. De technische value-add distributeur kan breed adviseren over deze thema’s en helpen de ecologische voetafdruk te verkleinen. De benodigde technologie voor onder meer automatisering, verduurzaming en energiebesparing levert hij erbij. Voor een efficiënte bedrijfsvoering verzorgt hij tevens de mechanische en elektrotechnische supply en hanteert hij uitgekiende concepten voor de logistiek en de service eromheen. Zo kunnen deze sectoren duurzaam samenwerken met de technische value-add distributeur.

Wellicht bent u ook hierin geïnteresseerd:

Persluchtcheck
Denkt u dat de persluchtcapaciteit van uw compressor(en) te laag is? Investeer niet direct in een nieuwe compressor. Laat ons eerst een persluchtcheck uitvoeren.
Lees hier verder
Just in time
U houdt uw voorraad het liefst zo laag mogelijk. Hoe minder projecten u onderhoudt, hoe minder u hoeft uit te geven aan beheer en vierkante meters. In plaats daarvan neemt de efficiency binnen uw logistieke processen toe ñ en daarmee ook de betrouwbaarheid en kwaliteit richting uw klant. Met just in time leveringen dragen wij graag bij aan dat resultaat. Flexibel en afgestemd op uw organisatie, zodat uw spullen er zijn als u ze nodig heeft.
Lees hier verder

Deze productgroepen zijn wellicht ook interessant voor u:

Ontdek onze competenties, services en oplossingen voor uw succes: