Frequentieregelaars bij Heineken

 Doelen

 HEINEKEN voert een onderhoudsbeleid gebaseerd op Total Productive Maintenance (TPM); een strategie waarin het verbeteren van bedrijfsprocessen centraal staat. Het accent ligt zowel op het reduceren van verliezen als het standaardiseren en borgen van werkprocessen. Vanuit de TPM gedachte wi HEINEKEN steeds meer kennis zelf in huis hebben, omdat dan vanuit eigen knowhow sneller storingen verholpen kunnen worden. Doel is om techniek zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Operators krijgen daarom de mogelijkheid om kleine onderdelen zelf te vervangen. Bijvoorbeeld de 650 frequentieregelaars in de Installed Base.

Acties

 Het aantal frequentieregelaars was zo groot, dat het tijdens storingen lastig was om precies het juiste type grijpklaar te hebben. itsme heeft een constructie bedacht waarbij de frequentieregelaars met kleinere vermogens (tot 90 kW) zijn geclusterd. Hierdoor is één type multifunctioneel inzetbaar is geworden. 15 van deze regelaars zijn op voorraad gelegd in HEINEKEN’s magazijn. itsme beheert en onderhoudt deze voorraad en garandeert 100% beschikbaarheid. Gemiddeld eens in de twee tot drie weken wordt een frequentieregelaar omgebouwd wegens een storing. De multifunctionele regelaar wordt dan ingezet, terwijl itsme de defecte laat repareren bij Danfoss. Tijdens het geplande onderhoud wordt de gerepareerde frequentieregelaar teruggeplaatst in de machine en wordt de allrounder, na een check-up door itsme, terug op voorraad gelegd. Omdat één-op-één vervanging met deze werkwijze niet meer aan de orde is, heeft itsme Industrial Automation de storingsmonteurs getraind in het gebruik en de programmering van de allround regelaars. itsme heeft hiermee niet alleen in het inkoopproces, maar ook in de programmering en montage een stuk standaardisatie kunnen realiseren.

itsme | Meetbare Meerwaarde

 

itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische distributeur en leider in de toelevering van componenten en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers, (toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs. itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte oplossingen te bieden.