Ontbijtsessie

Na een overgangsperiode van een jaar is met ingang van 1 juli 2017 de toepassing van de Europese verordening voor bouwproducten (CPR) op kabels verplicht. Dat betekent dat kabels voor permanente installatie, bouwwerken en machines moeten voldoen aan de nieuwe geharmoniseerde norm EN 50575:2014, die eisen specificeert met betrekking tot het brandgedrag van deze kabels. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

De verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zullen architecten, ingenieurs, installateurs en machinebouwers verantwoordelijk zijn voor het selecteren van het juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie.

 

 

Graag ontvangen wij u op een van onze vestigingen zodat we  na een gezamenlijk ontbijt samen met onze partner Nexans u kunnen informeren over deze nieuwe regelgeving. Het programma duurt tot ongeveer 10:00 uur.

 

Bent u geïnteresseerd? Vindt dan hier de locaties en data terug voor deze ontbijtsessies.