Food Line kogellagerunits van SKF

Innovatieve kogellagerunits breiden de mogelijkheden voor hygiënisch ontwerp uit en leveren bovendien een hogere betrouwbaarheid, lagere onderhoudskosten en meer duurzaamheid op voor voedings- en drankbedrijven.

Nu bedrijven hun proactieve aanpak van voedselveiligheid steeds verder willen perfectioneren, introduceert SKF de nieuwe Food Line kogellagerunits – Blue Range , die de mentaliteit van het hygiënisch ontwerpen van lagerunitonderdelen voor de voedselverwerkende industrie een boost geven. 

Sinds 2012 loopt het aantal teruggeroepen artikelen in de voedings- en drankenindustrie sterk op: 92,7% meer terugroepingen door de FDA en een stijging met 83,4% van het aantal teruggeroepen producten door de USDA. Ondertussen zijn bacteriële besmetting en niet-aangegeven allergenen goed voor 75% van de hoofdoorzaken waarom FDA voedingsartikelen terugroept. Gezien het toenemende aantal terugroepingen hoeft het niet te verbazen dat proactieve voedselveiligheid de grootste bezorgdheid is van voedsel- en drankbedrijven. Een bredere aanpak van voedselveiligheid is de topprioriteit, maar de kennis van de besmettingsrisico’s op onderdeelniveau ontbreekt, net als een oplossing om hieraan iets te doen. 

“Bedrijven nemen veiligheidsmaatregelen om hun voedingsproducten te beschermen. Denken we bijvoorbeeld aan bordjes die het personeel ertoe aanzetten om de handen te wassen of de aankoop van hygiënisch ontworpen ‘voedselveilige’ machines”, aldus Victoria van Camp, CTO & President, Innovation and Business Development bij SKF. “Het probleem is dat door traditionele nasmering, wassen en droog reinigen van lagers verborgen besmettingshaarden kunnen ontstaan, zoals in de lucht verspreide druppeltjes, afvalwater of verontreinigd vet.” 

“Om deze bedreigingen voor de voedselveiligheid uit de weg te ruimen, is een andere aanpak van hygiënisch ontwerp vereist en dat is precies wat we met de Food Line kogellagers – Blue Range realiseren, besluit Victoria.” 

SKF is bij de ontwikkeling van zijn Food Line kogellagerunits doelbewust vertrokken vanaf een wit blad. Onderdeel per onderdeel werd bekeken om de hygiëne, de prestaties en de naleving van voedselveiligheidsvoorschriften te verbeteren. 

Dankzij een innovatief afdichtingssysteem, hoogwaardig lagervet en de complete afsluitbaarheid van de units waar nodig leveren SKF Food Line kogellagers uitstekende prestatievoordelen. Bekijk hier wat er achter die innovatie schuilgaat. 

Dit betekent dat OEM-fabrikanten de prestaties en het hygiënisch ontwerp van hun voedselverwerkingsapparatuur kunnen innoveren door lagerunits te gebruiken die langer meegaan, geen nasmering nodig hebben en zeer goed reinigbaar zijn. 

Dit betekent dat voedsel- en drankverwerkende bedrijven onnodige risico’s voor de voedselveiligheid kunnen beperken. Lagerunits met een hygiënisch ontwerp verminderen het risico op bacteriegroei op moeilijk te reinigen plaatsen en op de verspreiding van bacteriën tijdens het reinigen. 

Daarnaast kunnen ze leiden tot een hogere productie-uptime. Lagerunits hebben immers geen nasmering nodig, machines hoeven niet te worden gestopt voor smeeractiviteiten en er is minder tijd nodig om overtollig lagervet te verwijderen. Dit resulteert in een minimale stilstandtijd en maximale productiemogelijkheden. 

De Blue Range vermijdt kosten voor nasmering en vermindert de frequentie van lagervervangingen. Dankzij de smeervrije eigenschappen en hoogwaardige prestaties van de lagers in de meest uitdagende voedsel- en drankverwerkingsomgevingen kunnen bedrijven besparen op nasmeermateriaal en arbeidskosten en kunnen ze de frequentie – en dus de kosten – van lagervervangingen verminderen. 

En er is ook minder afval. Er is minder warm water nodig om te reinigen, er zit minder vet in het afvalwater en onderdelen kunnen 100% worden gerecycled en teruggewonnen, waardoor bedrijven een preventief in plaats van een verwijderingsgericht milieubeleid kunnen voeren.